Home / Organisatie

Organisatie

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

STICHTING WELZIJN BEVERWIJK
RSIN/Fiscaal nr: 009108427
KvK nummer: 34073106
Oprichting/statuten: 30 augustus 1990

Postadres: Postbus 199
Postcode: 1940 AD
Plaats: Beverwijk

Bezoekadres: Wilgenhoflaan 2c, 1944 TD Beverwijk
Telefoon: 0251-300300
Email: info@welzijnswb.nl
Website: www.welzijnswb.nl

Contactpersoon: Mevrouw R. Azarkan, Bestuurder

anbi-logo

 

 

 

Documenten
inhoudelijke verantwoording Stichting Welzijn Beverwijk 2018
inhoudelijke verantwoording Stichting Welzijn Beverwijk Broekpolder 2018
jaarstukken 2018

Beloningsbeleid
De leden van de Raad van Toezicht werken op vrijwillige basis.
Directeur en medewerkers worden beloond op basis van de CAO Welzijn.

Raad van Toezicht
R. Tromp, voorzitter
V.G.A. Kellenaar,  vicevoorzitter
L.P.T. Stam, secretaris
H. Claassen, penningmeester