Home / Organisatie

Organisatie

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

STICHTING WELZIJN BEVERWIJK
RSIN/Fiscaal nr: 009108427
KvK nummer: 34073106
Oprichting/statuten: 30 augustus 1990

Postadres: Postbus 199
Postcode: 1940 AD
Plaats: Beverwijk

Bezoekadres: Wilgenhoflaan 2c, 1944 TD Beverwijk
Telefoon: 0251-300300
Email: info@welzijnswb.nl
Website: www.welzijnswb.nl

Contactpersoon: Mevrouw R. Azarkan, Bestuurder

anbi-logo

 

 

 


Doelstelling
Stichting Welzijn Beverwijk is gevestigd te Beverwijk en is een lokale professionele organisatie voor sociale vraagstukken. Het doel hiervan is het welbevinden van de Beverwijkse burger. Binden & verbinden, stimuleren eigen kracht, participatie en ontwikkeling zijn de vier hoofdtaken van de stichting. Deze taken worden uitgevoerd middels ouderwerk, jongerenwerk, samenlevingsopbouw, opvoedingsondersteuning en peuterspeelzalen. De stichting beschikt ook over drie accommodaties die als huis van de buurt functioneren.

Documenten
inhoudelijke verantwoording Stichting Welzijn Beverwijk 2018
inhoudelijke verantwoording Stichting Welzijn Beverwijk Broekpolder 2018
jaarstukken 2018

Beloningsbeleid
De leden van de Raad van Toezicht werken op vrijwillige basis.
Directeur en medewerkers worden beloond op basis van de CAO Welzijn.

Raad van Toezicht
R. Tromp, voorzitter
V.G.A. Kellenaar,  vicevoorzitter
L.P.T. Stam, secretaris
H. Claassen, penningmeester