Activiteiten / 6 oktober 2020

Hoe je wereld verandert na een bedrijfsongeval

Slachtoffers van arbeidsongevallen krijgen naast de lichamelijke en geestelijke gevolgen van het ongeval ook te maken met allerlei onvoorziene kosten en inkomensachteruitgang. Er is tevens sprake van een ondoorgrondelijk woud van regelingen. Ook de ondersteuningsmogelijkheden van het slachtoffer zijn niet duidelijk.

Een gezamenlijke ervaring van bijna alle slachtoffers maar ook van hun eventuele nabestaanden is dat de regelingen waarop zij in redelijkheid op zouden moeten kunnen terugvallen op de een of andere manier afgeschermd worden door allerlei “poortwachters”. Poortwachters die er belang bij lijken te hebben dat het slachtoffer of zijn/haar nabestaanden geen rechten kan ontlenen aan de daarvoor bestaande regelingen.

Genezing en herstel zou het belangrijkste item voor het slachtoffer moeten zijn. En bij overlijden de verwerking van het verlies van de dierbare. De praktijk laat helaas een ander beeld zien, zoals een inwoner van Beverwijk heeft ervaren.
Mede naar aanleiding van zijn verhaal en onderzoek naar de huidige stand van zaken in Nederland, heeft de Stichting Arbeidsongevallen besloten om in samenwerking met de Stichting Welzijn Beverwijk een themabijeenkomst te organiseren.

Deze vindt plaats op donderdag 15 oktober 2020 van 15.00 tot 17.00 uur in buurthuis Wijk aan Duin, Wilgenhoflaan 2c, 1944 TD Beverwijk.

Tijdens de bijeenkomst zal dhr. Wim Eshuis (Bureau De Burcht en onderzoeker van de Universiteit van Amsterdam) de problematiek in kaart brengen. Ook vanuit de kant van de letselschadejuristen (Johan Oosting van Schut-Oosting Letselschadejuristen) en de overheid, Irma Beentjes, (Inspectiedienst SZW) zal een inhoudelijk bijdrage worden geleverd. Feiko de Vries, slachtoffer van een arbeidsongeval zal geïnterviewd worden over zijn ervaringen in het hele traject van ‘s ochtends op 1 oktober 2013 gezond aan het werk tot aan nu, nog middenin het herstel- en verwerkingsproces.

De bijeenkomst is bedoeld voor slachtoffers van een bedrijfsongeval, letselschadejuristen, verzekeringsmaatschappijen, hulpverleningsorganisaties, overheden,.. Kortom iedereen die te maken krijgt of kan krijgen met slachtoffers van een arbeidsongeval.
Naast inleidingen gaan we vooral ook in gesprek met elkaar om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de hulpverlening.

De Stichting Arbeidsongevallen wil slachtoffers van arbeidsongevallen en hun nabestaanden ondersteunen. Bijvoorbeeld door lotgenotenbijeenkomsten te initiëren. En ook door met betrokken organisaties en slachtoffers te streven naar duidelijke en eenduidige informatie voor mensen die te maken hebben gehad met een arbeidsongeval.

De toegang is gratis.

De locatie is ruim, dus corona-proof.

Aanmelden -uiteraard klachtenvrij- is wel noodzakelijk!

We hopen dat u aanwezig zult zijn.

Om u aan te melden gebruikt deze link.
Een mail sturen kan ook: info@stichtingarbeidsongevallen.nl

Tot 15 oktober,

Namens Stichting Welzijn Beverwijk,
Hans Bruin

Namens Stichting Arbeidsongevallen,
Klaas Zwart

 Bookmark and Share
Vorig bericht
Manon Kroezen met cabaretvoorstelling over dementie in het Kennemer Theater
Volgend bericht
Coronamaatregelen 4 november 2020