Geen categorie / 20 september 2017

Peuteropvang Stichting Welzijn Beverwijk

De peuterspeelzalen van Stichting Welzijn Beverwijk zijn al jarenlang het vertrouwde adres voor uitstekende peuteropvang in Beverwijk. Door de komst van de nieuwe wetgeving rondom kinder- en peuteropvang heeft Stichting Welzijn Beverwijk haar peuterspeelzalen met ingang van 1 september omgevormd tot peutercentra. In de nieuwe wetgeving worden de kwaliteitseisen tussen kinder- en peuteropvang vergaand gelijk getrokken en wil de overheid ook het wettelijk kader en de financieringsstructuur gelijkschakelen. De kwalitatief goede werkwijze van de peuterspeelzalen wordt gecontinueerd in de peutercentra. Op financieel gebied is er wel een verandering voor veel ouders. Stichting Welzijn Beverwijk kent nu drie soorten peuteropvang. Een peuteropvangplaats voor peuters van ouders die beiden werken en/of studeren. Deze ouders kunnen gebruik maken van de kinderopvang toeslagregeling van de overheid. In veel gevallen zijn de ouders met deze regeling voordeliger uit. Een bijkomend voordeel is dat deze ouders ook kunnen kiezen uit 2 tot 5 dagdelen. Ook als de peuter al is gestart op de peuterspeelzaal kan nog worden overgestapt naar een peuteropvangplaats. Vanaf 1 januari 2018 zijn alle ouders die werken en/of studeren verplicht gebruik te maken van een peuteropvangplaats. In sommige gevallen is het niet meteen duidelijk of de ouders in aanmerking komen voor een toeslag, b.v. bij een uitkering met re-integratieverplichting. Vragen hierover kunt u stellen bij de Belastingdienst. Daarnaast zijn er reguliere peuterplaatsen voor peuters van ouders die niet beiden werken en/of studeren, zij kunnen gebruik (blijven) maken van een peuterplaats. Deze ouders ontvangen geen kinderopvangtoeslag via de belastingdienst maar betalen een inkomensafhankelijke bijdrage. De peuter komt 2 dagdelen naar het peutercentrum. Deze ouders moeten wel een verklaring kunnen overleggen waarin wordt aangegeven dat zij geen recht te hebben op kinderopvangtoeslag en een IB 60 formulier. De derde mogelijkheid betreft de peuters waarvoor JGZ een verwijzing heeft afgegeven, zij behouden het recht op een VVE-plaats (vroeg – en voorschoolse educatie). Dit is een speels programma met extra aandacht voor de  taalontwikkeling bij peuters. Ouders betalen hiervoor een inkomensafhankelijke bijdrage. Wilt u meer informatie over al deze mogelijkheden of uw peuter overplaatsen neem dan contact op met de plaatsingscoördinator van Stichting Welzijn Beverwijk, Nel Evertman, via email nel.evertman@welzijnswb.nl of 0251-300313.Bookmark and Share
Vorig bericht
Vechten tegen eenzaamheid
Volgend bericht
Webinar Gamen: fun of funest?