Geen categorie / 18 oktober 2017

Vrijwilligersacademie IJmond online

Eind september is de website www.vrijwilligersacademieijmond.nl in gebruik genomen. Deze site biedt een overzicht van het aanbod aan scholing en training voor vrijwilligers en mantelzorgers in de IJmond en is opgericht vanuit een samenwerkingsverband tussen We(l)doen IJmond en Stichting Welzijn Velsen.

Voor organisaties, verenigingen en overheden die te maken hebben met vrijwilligerswerk wordt op 16 november een netwerkbijeenkomst georganiseerd waar scholing van vrijwilligers en mantelzorgers centraal staat en waar onder andere gediscussieerd zal worden over de financiering van deze scholing en de steeds groter wordende rol van de vrijwilliger in het huidige tijdsbestek.

 Bookmark and Share
Vorig bericht
24-uurs Boshutten voor de jeugd van 8 t/m 12 jaar
Volgend bericht
Mega sport- en spelinstuif