Geen categorie / 8 april 2019

Website Dementie Midden Kennemerland

Op 2 april 2019 is de website dementiemiddenkennemerland.nl live gegaan. Op deze website kunt u informatie vinden over dementie in de regio Midden Kennemerland.

In deze regio hebben diverse zorgaanbieders, die zorg bieden aan mensen met dementie, afspraken met elkaar gemaakt om zo goed mogelijk samen te werken in de keten. Het doel van ketenzorg is een persoon met dementie in elke fase van het ziekteproces de juiste behandeling en begeleiding aan te bieden, zodat hij/zij zo lang en zo prettig mogelijk thuis kan blijven wonen. Om alle zorg goed te coördineren en op elkaar af te stemmen kan een casemanager dementie worden ingeschakeld die de regie voert over alle zorginspanningen. Samen met de persoon met dementie en diens mantelzorger bekijkt de casemanager welke vorm van ondersteuning wenselijk en mogelijk is.Bookmark and Share
Vorig bericht
Zwerfvuil-opruim-actie op strand van Wijk aan Zee naar Heemskerk zéér succesvol
Volgend bericht
Wijkblad SomaarNieuws komt er weer aan!